^Powrót do góry

logo

Dariusz Walczak – Dyrektor Szkoły - fizyka, technika

Marta Drobnik – edukacja wczesnoszkolna, świetlica 

Agnieszka Szymaniak - edukacja przedszkolna - grupa starsza

Kinga Ciążkowska – edukacja przedszkolna - grupa młodsza

Małgorzata Samol – edukacja wczesnoszkolna, ed. informatyczna, zaj.rewalidacyjne

Magdalena Jabłońska - matematyka, informatyka, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

Magdalena Krakowiak – język angielski, zaj.korekcyjno-kompensacyjne

Joanna Jaraczewska – religia, wdż, plastyka, muzyka, doradztwo zawodowe

Marzena Poprawska - biologia, chemia, edb

Tomasz Furmańczak – wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

Marzena Głuszak-Makała – język niemiecki

Jędrzej Zając – wychowanie fizyczne, technika, świetlica

Karolina Wojtera - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, zaj.rewalidacyjne

Agnieszka Walczak – język polski, biblioteka, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

Agnieszka Dembska – pedagog szkolny, logopeda

 

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl