^Powrót do góry

logo

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dłużynie w roku szkolnym 2021/22

 
Mateusz Bąk – przewodniczący
Justyna Andrzejewska  – z-ca przewodniczącego
Maria Józefczak - skarbnik
Bernadeta Pukacka – sekretarz
 
 
Komisja rewizyjna
Dorota Ławniczak - przewodnicząca komisji rewizyjnej
 Marlna Michałowska – członek
Emilia Drewnowska – członek
 
Paulina Kasperska
Katarzyna Resler

 
Wysokość składki na rok szkolny  2021/2022 wynosi:
- w oddziałach przedszkolnych 40 zł,
- w szkole podstawowej 40 zł.
 
Wpłat można dokonywać poprzez przekazanie gotówki skarbinkowi klasy.
 
Herbata - od września do stycznia - 5 zł
 
Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl