^Powrót do góry

logo

Rekrutacja
do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Dłużynie
na rok szkolny 2022/2023

 

 

1. Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Włoszakowice jest organem prowadzącym. [zarządzenie, załacznik nr 1 - oddz.przedszkolny, załacznik nr 2 - szkoła podstawowa].

2. Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego w Dłużynie - postępowanie uzupełniające [pobierz].

3. Karta zapisu dziecka na zajęcia dodatkowe (opiekuńcze, rozwijające zainteresowania) [pobierz]

4. Oświadczenia:

  - o samotnym wychowaniu dziecka [pobierz],

  - o zatrudnieniu [pobierz],

  - o wielodzietności rodziny [pobierz],

5. Klauzula informacyjna [pobierz],

6. Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Dłużynie [pobierz],

7. Wniosek o przyjęcie dziecka klasy I Szkoły Podstawowej w Dłużynie [pobierz],

8. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Dłużynie [pobierz],

9. Klauzula informacyjna [pobierz].

 

 

 

 Dariusz Walczak

Dyrektor Szkoły Postawowej
w Dłużynie

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl