^Powrót do góry

logo

Szkolne konkursy i olimpiady

 

- Konkurs matematyczny - kwiecień 2018 [otwórz]

 

- Szkolny Konkurs Matematyczny kl.IV-VI SP i I-III Gim            Regulamin konkursu [czytaj],

  zadania: luty  SP         [otwórz],  Gim [otwórz]
                 marzec SP   [otwórz],   Gim [otwórz]
                 kwiecień SP [otwórz],   Gim [otwórz]
                 maj SP         [otwórz],   Gim [otwórz]
                 czerwiec SP [otwórz],   Gim [otwórz]

  

- Konkurs Wiedzy Religijnej

- Gminny Konkurs Recytatorski kl. I - III SP

- KonkursRecytatorski - Poezjo wesoła, poezjo smuta...

- Edi

- KonkursRecytatorski Literatury Staropolskiej im. A Krzyckiego

- Konkursy plastyczne

- Święto Flagi - konkurs biblioteczna

- Konkurs Geograficzny

- Konkurs Biologiczny

- Konkurs Polonistyczny

- Konkurs Przyrodniczy

- Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

- Konkurs Recytatorski

- Konkurs Recytatorski ( w języku angielskim)

 

   Wszystkie informacje na temat w/w konkursów można uzyskać u poszczególnych nauczycieli uczących dany przedmiot.

 

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2017/18 [czytaj]

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl